آخرین نوشته ها

آگوست, 2019

 • 1 آگوست

  جزوه کنترل عددی استاد فتاحی

  جزوه کنترل عددی استاد فتاحی دانشگاه کرمان این جزوه در 44 صقحه و شامل مطالب زیر است : تقسیم بندی ماشین های ابزار از نظر نحوه کنترلمزایا و معایب CNCدستگاه مختصاتانواع ماشین های فرزنقاط مرجع در ماشین های CNCساختار برنامه های CNCمختصات نسبی و مطلق به صورت ترکیبیتعیین سیستم اندازه …

  بیشتر بخوانید »

جولای, 2019

 • 17 جولای

  جزوه استاتیک استاد کاظمیان

  جزوه استاتیک استاد کاظمیان دانشگاه کرمان این جزوه در 53 صفحه و شامل مطالب زیر است : اصول و مفاهیم اولیه استاتیکاستاتیک ذرهنیروها در فضاتعادل ذره در فضاهای سه بعدیگشتاورگشتاور کوپلتبدیل سیستم نیروها به یک نیرو و یک کوپلتعادل اجسام صلب ( سیستم نیروها )نیروهای گستردهگشاورهای اول سطحورق ها و …

  بیشتر بخوانید »
 • 14 جولای

  جزوه تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری استاد دریجانی

  جزوه تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری استاد دریجانی دانشگاه کرمان این جزوه در 45 صفحه نوشته شده و شامل مطالب زیر می باشد : مراحل تصمیم گیری چنئ معیاره (MADM)انواع روش های نرمالیز کردنمحاسبه وزن در مقیاسات زوجیروش AMP چند سطحیروش AHP چند سطحیزوش AHP گروهیروش SAWارزیابی اوزان به …

  بیشتر بخوانید »
 • 10 جولای

  جزوه اصول حسابداری و هزینه یابی استاد تاج آبادی

  جزوه اصول حسابداری و هزینه یابی استاد تاج آبادی دانشگاه کرمان این جزوه شامل بخش های زیر میباشد : حسابداری مالیدفتر روزنامهدقتر کلاصلاح حساب هاتراز آزمایشیصورت سود و زیانبستن حساب های موقتثبت حساب های دائمتخقیقات تجاریسیستم دائمیسودFIFO و LIFOروش میانگینبستن حساباستهلاکهزینه یابی مرحله ایتخصیص هزینه این جزوه در 47 صفحه …

  بیشتر بخوانید »
 • 3 جولای

  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم یا تحلیل سامانه ها یا آنالیز سیستم یک نگرش جامع به مسئله یا مشکل است. تحلیل سیستم یکی از ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن به منظور شناسایی پدیده ها، ابتدا آن را به اجزاء کوچک تر تقسیم می کنند و پس …

  بیشتر بخوانید »
 • 2 جولای

  آموزش نرم افزارShow flow

  آموزش نرم افزار Show flow را از این قسمت میتوانید دانلود نمایید. از سال ۱۹۹۰ شرکت Incontrol کار خود را آغاز کرد.از نرم افزار های شبیه سازی در زمینه های مدیریت، آنالیز سیاست و کنترل سیستم استفاده نمود. از برنامه Showflow در شبیه سازی گسسته پیشامد استفاده می شود.دارای دو …

  بیشتر بخوانید »

ژوئن, 2019

 • 30 ژوئن

  آموزش نرم افزار Endnote

  ﻣﻘﺪﻣﻪ : در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن،اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ذﺧﯿﺮه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ .ﻫﺮ روزه ﺑﺮ اﻫﻤﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ …

  بیشتر بخوانید »
 • 29 ژوئن

  آموزش نرم افزار MSP 2013

  در این بخش، آموزش نرم افزار MSP 2013 را برای شما همراهان سایت ایران کاتب آماده کرده ایم. نرم افزار Microsoft Project یا همان MSP یک نرم افزار عالی و چر کاربرد جهت پایه گذاری و مدیرت پروژه میباشد . نرم افزار MSP یکی از قوی ترین و قدیمی ترین …

  بیشتر بخوانید »
 • 28 ژوئن

  شروع به کار سایت ایران کاتب

  با سلام خدمت شما دوستان عزیز سایت ایران کاتب از امروز سایت ایران کاتب فعالیت خود در زمینه تهیه نمونه سوالات، جزوه ها، مقالات و … در تمامی مقاطع تحصیلی را شروع میکند.

  بیشتر بخوانید »