جزوه معادلات دیفرانسیل مهندسی صنایع

جزوه معادلات دیفرانسیل صنایع رشته صنایع دانشگاه بم خانم فرساد

این جزوه دارای 125 صفحه و بخش های زیر می باشد:

 • درجه معادله
 • جواب عمومی معادله
 • جواب غیر عادی
 • معادلات خطی و غیر خطی
 • تعریف معادلات دیفرانسیل
 • معادلات با مشتق های جزئی
 • معادله همگن
 • روش های حل معادله همگن
 • معادلات کامل
 • روش حل معادلات کامل
 • عامل انتگرال ساز
 • معادلات برنولی
 • معادلات ریکاتی
 • روش کاهش مرتبه
 • اعداد مختلط
 • ریشه گیری باز اعداد مختلط
 • روش ضدائب نامعین
 • روش تغییر پارامتر
 • و…